Толь шиг тунгалаг царай, Торго шиг зөөлөн арьс...

Watch

217'800

Бортогон дээрээ цагтай анхны сүрчиг бөгөөд юу хүссэнээ мэддэг зорилготой эмэгтэйчүүдэд зориулсан амтлаг ванил болон тансаг жасмин, хятад цээнэ цэцгийн ноттой.

30мл

Бортогон дээрээ цагтай анхны сүрчиг бөгөөд юу хүссэнээ мэддэг зорилготой эмэгтэйчүүдэд зориулсан амтлаг ванил болон тансаг жасмин, хятад цээнэ цэцгийн ноттой.