Толь шиг тунгалаг царай, Торго шиг зөөлөн арьс...

Avant Garde 30ml

217'800

Орчин үеийн болон классик шинж чанарыг зэрэг илэрхийлэх амтлаг какао болон сэргэг цитрус нотоор эхэлж утаа манангийн тааламжит үнэрээр мансууруулан эрч хүч, цог золбоог илэрхийлнэ.

Орчин үеийн болон классик шинж чанарыг зэрэг илэрхийлэх амтлаг какао болон сэргэг цитрус нотоор эхэлж утаа манангийн тааламжит үнэрээр мансууруулан эрч хүч, цог золбоог илэрхийлнэ.

Ангилал: Шошго: ,